Vad är nagelsvamp?

Nagelsvamp är en vanlig nagelsjukdom och orsaken är oftast att en hudsvamp som exempelvis fotsvamp, sprider sig till nageln. Det är vanligast att nagelsvamp uppstår på tår än på fingrarna.

Symtom på nagelsvamp

Eftersom det finns flera olika typer av svamp kan symtomen variera, men de vanligaste symtomen är missfärgningar samt tjocka och spröda naglar som vittrar sönder i kanterna.

Kontakta oss om du vill få hjälp med din nagelsvamp!